top of page

Dedykowane rozwiązania
off-grid dla przedsiębiorców.

Doradztwo, projektowanie, aranżacja finansowania i realizacja turn-key.

Fotowoltaika

Magazyny energii

Pompy ciepła

Linia bezpośrednia

Cable pooling

MicroPowerGrid

Prosument wirtualny

Pomoc publiczna

Dotacje UE

Doradztwo

Projektowanie

EPC

Co oferujemy?

Stworzenie optymalnego rozwiązania technologicznego wykorzystującego możliwości mikrosieci off-grid a także linię bezpośrednią. Maksymalizacja i bilansowanie  autokonsumpcji energii wytwarzanej z OZE .

Dlaczego off-grid?

Technologia dedykowana dla przedsiębiorców

PowerGrid został stworzony jako rozwiązanie odpowiadające na potrzeby przedsiębiorców chcących wykorzystać niski koszt  wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nasze doświadczenia w obszarze zarządzania generacją oraz bilansowania jej dedykowanym do funkcji potrzeb magazynem energii pozwalają w pełni skorzystać z możliwości użycia OZE na potrzeby własne przedsiębiorcy.

Otwarta architektura technologii przygotowanej na dodatkowe peryferia

Umożliwiamy łączenie rozwiązania PowerGrid z ładowarkami EV
i  pompami ciepła, integrujemy
i bilansujemy  rozproszone systemy.

Nasze rozwiązanie uwzględnia możliwości które daje konstrukcja spółdzielni energetycznych.

Maksymalny poziom autokonsumpcji

Zastosowanie dedykowanej generacji bilansowanej magazynem energii oraz elementami rozwiązań AI w obszarze predykcji i ciągłego uwzględniania powtarzalności schematów sytuacyjnych pozwala osiągać spektakularnie wysokie poziomy autokonsumpcji stanowiących klucz do uzyskania maksymalnej stopy zwrotu na inwestycji w źródło OZE.

Kwalifikacja kosztów inwestycji w ramach pomocy publicznej
i dotacji UE

PowerGrid obejmuje urządzenia
i rozwiązania w pełni kwalifikowalne jako koszty refundowane w ramach istniejących programów pomocy publicznej oraz dotacji UE.

Technologia PowerGrid

Technologia PowerGrid  wykorzystuje min. autorskie rozwiązanie naszego partnera, firmy EPConstruction sp. z o.o. Stworzona dla Tauron Polska Energia S.A. i funkcjonujące od ponad 3 lat mikrosieć składa się z :

  •  elektrowni PV o mocy 190kWp;

  •  magazynu energii o mocy  200 kW  i pojemności  250 kWh;

  •  5 elektrowni wiatrowej (turbiny wertykalne) o łącznej  mocy 49kWe;

  •  generatora CHP (paliwo - gaz ziemny) o mocy 32,6 kWe;

  •  dedykowanego systemu IT zarządzającego mikrosiecią z wykorzystaniem elementów rozwiązań AI.
     

Rozwiązanie PowerGrid pozwala optymalizować ekonomikę zarządzana nadwyżką generowanej energii, umożliwając jej odsprzedaż w najbardziej optymalnym pod względem przychodowym momencie, co stanowi klucz do opłacalności.

HUAWEI 

energy5

Jolywood

ELQ

SOFAR

bottom of page