top of page

Kim Jesteśmy

Nasza spółka została utworzona przez grono specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie
w rozwoju i budowie źródeł energii opartych o technologie odnawialne.

Działalność spółki koncentruje się na tworzeniu  dedykowanych  rozwiązań  wykorzystania relatywnie taniej energii z OZE w modelu autokonsumpcji  indywidualnej lub przemysłowej. Charakter generacji  energii ze źródeł OZE,
w szczególności ich nieliniowość, determinuje potrzebę stosowania zaawansowanych narzędzi IT,
w tym także algorytmów predykcyjnych
z elementami  AI.

ES.jpg
Widok miasta

Nasza Misja

Dostarczanie Klientom dedykowanych rozwiązań wykorzystania
energii odnawialnej
w optymalizacji kosztów jej zużywania.

Indywidualne podejście do specyfiki i potrzeb każdego z naszych Klientów pozwala nam realizować projekty stanowiące dowód właściwości naszego podejścia. 

Kluczowe Wartości

Innowacyjność

Budujemy naszą ofertę
w oparciu o  doświadczenie naszego zespołu  oraz najnowsze technologię generacji i  rozwiązań  IT.

Efektywność

Tworzone przez nas rozwiązania gwarantują obiektywne oszczędności i przynoszą natychmiastowe bezwzględne korzyści. 

Opłacalność

Każda nasza oferta obejmuję analizę wrażliwości oraz określenie stopy zwrotu w odniesieniu do poniesionych nakładów inwestycyjnych.

bottom of page