top of page

Co Możemy Dla Ciebie Zrobić

Studium wykonalności

W ramach tworzenia  studium wykonalności analizujemy różne scenariusze i rekomendujemy Klientowi  optymalne rozwiązanie, dobierając technologię do potrzeb biznesowych, uwzględniając koszty inwestycji, czas jej zwrotu oraz otoczenie prawno-regulacyjne.

Inwestor zastępczy

Pełnimy rolę inwestora zastępczego i na bazie udzielonych nam pełnomocnictw reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach z instytucjami finansującymi, organami administracji publicznej a także spółkami OSD. 

PPA, CPPA,  M&A,
finansowanie inwestycji

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w transakcjach typu M&A oraz w aranżacji i modelowaniu finansowania dłużnego inwestycji obszaru transformacji NetZero.

Negocjujemy dla naszych Klientów umowy PPA i CPPA.

Realizacja EPC

Dla naszych klientów realizujemy inwestycji
w formule EPC, dobierając i kontraktując wszystkie komponenty niezbędne do realizacji inwestycji, prowadząc prace projektowe, uzyskując wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia, uzykując pozwolenie na użytkowanie a także zapewniając serwis gwarancyjny.

bottom of page