top of page

Czy warto inwestować w prosumenta lokatorskiego na budynkach wielorodzinnych?

Konferencja szkoleniowa o tym dlaczego bez magazynu energii fotowoltaika się już nie opłaca.

10 X 2023 r. g. 10:00-17:00

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk 
KEZO -  Konwersja Energii i Źródła Odnawialne
ul. Akademijna 27, 05-110 Jabłonna


Huawei - exc-ll - Solar Watt Polska - RenPro - EFL 


Program  konferencji szkoleniowej :

09:00 -10:00 - rejestracja uczestników;

10:00 - 11:30 -  Mikrosieć prosumencka PowerGrids a klasyczna mikroelektrownia PV.  Model porównawczy w odniesieniu do kosztów inwestycji i przychodów/oszczędności inwestycji prosumenta lokatorskiego.
exc-ll sp. z o.o.

11:30 - 11:45 - przerwa kawowa;

11:45 - 12:45 -  Bateryjne magazyny energii (BESS) - technologia-bezpieczeństwo-praktyka użycia. 
Huawei Polska sp. z o.o.

12:00 - 12:30 -  Pokaz funkcjonowania mikrosieci klasy PowerGrids stworzonej w CB KEZO PAN. 
Huawei Polska  sp. z o.o.

12:30 - 13:30 -  Proces inwestycyjny, realizacja oraz funkcjonowanie mikrosieci PowerGrids. 
Solar Watt Polska sp. z o.o.

13:30 - 14:30 -  obiad;

14:30 - 15:30 - Wpływ rozliczeń godzinowych na opłacalność inwestycji prosumentów lokatorskich.
RenPro sp. z o.o.

15:30 - 16:15 - Pożyczka leasingowa jako formuła finansowania 
i co-finansowania inwestycji mikrosieci.
exc-ll sp.  z o.o.

16:15 - 17:00 - podsumowanie i dyskusja końcowa,
zakończenie konferencji.

Energia słoneczna i wiatrowa
bottom of page